Find Us Here

US Floors

No. 5/76/1, Darga Road, Rai Durga, Gachibowli,

Hyderabad - 500008

 

K. RAJASHEKAR (Partner)Rajashekar Kumbar

Mobile: +91 09959553951

Email: krajashekar@usfloors.in

Email: krajaram50@gmail.com

 

Saroj Patnaik

SAROJ PATNAIK (Partner)

Mobile: +91 07842741241

Email: saroj@usfloors.in

Email: sarojoff@rediffmail.com

Contact Us